Praktijkinformatie

Patiënten Portaal en info over: Spreekuur op afspraak

Patiënten Portaal

Vanaf heden maken wij gebruik van het “Patiënten Portaal”. Hiermee kunt u online herhaalmedicatie verzoeken indienen en uitslagen inzien. Binnenkort kunt u ook online afspraken maken.

 

U hebt de mogelijkheid om via het “Patiënten Portaal” uw medisch dossier in te zien. Ook kunt u een vraag stellen aan de huisarts middels een e-consult, de huisarts beantwoordt u vraag dan binnen 2 werkdagen.

 

In uw medisch dossier staat bijvoorbeeld:

 • het advies van de huisarts
 • de uitslagen van onderzoek
 • de lijst met uw medicijnen

Op uw eigen telefoon of computer kunt u thuis deze gegevens over uw gezondheid zien. U heeft dan meer informatie om samen met ons te praten over uw gezondheid en om een keuze te maken over uw behandeling.

U vindt het patiënten portaal op de homepage van deze website.

Zijn uw gegevens veilig?

Alleen de huisarts en de medewerkers van de huisartsenpraktijk en uzelf kunnen uw gegevens zien. Uw gegevens zijn veilig en andere mensen kunnen ze niet zien. U ziet uw medische gegevens nadat u veilig inlogt.

Spreekuur op afspraak
.
Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. Voor het spreekuur dient u altijd vooraf een afspraak te maken. Dit kan telefonisch, aan de balie of via de website (
hiervoor dient u een account aan te vragen bij de assistente).
.
Bij het maken van een afspraak kan de assistente vragen naar de reden van uw contact. Zij is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te kunnen maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente is ( net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Meer tijd nodig?

Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak. We kunnen er dan rekening mee houden in onze agenda.

Telefonisch Spreekuur

Het telefonisch spreekuur vindt iedere werkdag plaats na 11.00 uur. Ook voor het telefonisch spreekuur dient u een afspraak te maken, bij voorkeur voor 10.00 uur aanmelden.
.
Voor uitslagen kunt u iedere werkdag bellen tussen 15.00 en 17.00 uur.

 

Herhaalrecepten

Herhaalrecepten kunt u aanvragen via de receptenlijn (optie 2 in het keuzemenu) of via de website (hiervoor dient u een account aan te vragen bij de assistente). Nadat u deze besteld hebt kunt u deze de eerst volgende werkdag afhalen na 13.00 uur bij uw apotheek.

Huisbezoek


Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent. 
De assistente beoordeelt, samen met de huisarts, wanneer een huisbezoek afgelegd wordt. In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter. Als u wilt dat de dokter dezelfde dag nog langs komt, belt u dan voor 10.00 uur met de assistente. Uiteraard geldt dit niet voor spoedgevallen.

Spoedgevallen / bereikbaarheid

Voor spoedgevallen drukt u in het keuzemenu op optie 1. Bel 112  bij een acute levensbedreigende situaties!
.
De praktijk is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.00 t/m 12.00 uur en van 15.00 t/m 17.00 uur. 
Tussen 12.00 en 15.00 uur is de praktijk gesloten i.v.m administratieve werkzaamheden en pauze.

Triage

Wanneer u de huisartsenpraktijk belt krijgt u de assistente aan de telefoon. Zij vraagt u naar de reden dat u belt en stelt een aantal vragen om uw hulpvraag precies duidelijk te krijgen. Dat heet triage.
.
Het gaat er niet om dat de assistente de diagnose gaat stellen. Zij moet alleen een paar dingen weten om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. Dat betekent dat er vragen worden gesteld over de klacht waarvoor u belt, maar ook waarover u zich ongerust maakt en wat uzelf denkt dat misschien de oorzaak is. Hierdoor wordt het duidelijker wat de klacht voor u betekent. Met behulp van triage krijgen wij een juist beeld van de situatie van u als patiënt en kunnen wij op grond daarvan goede en verantwoorde zorg geven.

Het doel van triage:

Het doel van triage is om de urgentie van uw klacht te bepalen, dat wil zeggen hoe dringend uw klacht beoordeeld moet worden door de huisarts. Daarnaast helpt triëren om de praktijk efficiënt te laten functioneren, de kwaliteit van de zorg te handhaven en de wachttijden tot een minimum te beperken, ondanks de toenemende drukte.

De assistente verheldert de hulpvraag om antwoord te krijgen op de volgende vragen:

• Wanneer moet u als patiënt geholpen worden : direct, vandaag, morgen, later in de week?
• Hoe kan dat het beste gebeuren: (spoed)visite, (spoed)consult, advies, onderzoek, (herhaal)recept?
• Door wie moet de zorg worden gegeven: ambulance, huisarts, praktijkondersteuner, assistente?

Er zijn vervolgens verschillende mogelijkheden:

 • De assistente geeft u zelf een advies
 • Zij gaat overleggen met de huisarts en vraagt u later op de dag terug te bellen voor het antwoord
 • Zij vraagt de huisarts of praktijkondersteuner u terug te bellen
 • Zij maakt een afspraak voor een consult bij de huisarts, praktijkondersteuner of assistente
 • Zij maakt in overleg met de huisarts een afspraak voor een (spoed)visite
 • Zij belt in overleg met de huisarts de ambulance Als de afspraak geen haast heeft, zal de assistente u soms het voorstel doen later in de week te komen. Als u meerdere dingen wilt bespreken zal de assistente een dubbele afspraak voor u maken. Deze gang van zaken eist van de doktersassistenten dat zij uw hulpvraag en/of klacht correct kunnen beoordelen. Dit gebeurt op basis van zorgvuldig opgestelde protocollen. De doktersassistenten zijn opgeleid om triage te verrichten. Daarnaast hebben zij evenals de huisarts geheimhoudingsplicht. Uiteraard wordt triage altijd in samenspraak met de huisarts toegepast.

Meer informatie? Thuisarts.nl!

Kijk voor meer informatie op www.thuisarts.nl. Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten. U kunt de informatie op de website gebruiken:

 • om gezond te blijven;
 • om klachten zelf aan te pakken;
 • als u zich afvraagt wanneer u naar de huisarts moet gaan;
 • als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw huisarts;
 • als u de uitleg en adviezen nog eens na wilt lezen na een bezoek aan uw huisarts;
 • als u op zoek bent naar meer informatie over een onderwerp.

Huisartsen gebruiken Thuisarts.nl als ondersteuning bij hun voorlichting aan patiënten voor, tijdens en na het consult.

thuisarts
thuisarts
reisprik

Op reis? Kijk op Reisprik.nl

Reisprik is een landelijk netwerk van gespecialiseerde huisartsenpraktijken voor reizigersadvisering en vaccinatie. Opgericht in 2009 bestaat het netwerk ondertussen uit meer dan 90 praktijken verspreid over heel Nederland. Van de bij Reisprik aangesloten praktijken mag u kwaliteit en service verwachten. Zo kunt u via internet uw afspraak maken, kunt u snel terecht en wordt u vakkundig geadviseerd. Ook bij terugkomst kunt u bij vragen rekenen op ondersteuning. Kijk voor meer informatie op www.reisprik.nl

reisprik logo

Rijbewijskeuring

Indien u een rijbewijskeuring nodig heeft kunt u een afspraak maken met een van de huisartsen in onze praktijk. De keuring wordt uitgevoerd door een andere arts dan uw eigen huisarts. U dient de voorzijde van het keuringsformulier vooraf in te vullen en te ondertekenen en een urinemonster mee te nemen naar de keuring.

De kosten van een rijbewijskeuring zijn € 61,84

rijbewijskeuring
klachten ceramique huisarts

Klachten


Als huisartsenpraktijk willen wij ons werk graag zo professioneel mogelijk uitvoeren en vinden wij het belangrijk dat u ons vertrouwt. Natuurlijk kan het voorkomen dat u geen goed gevoel heeft over het contact met onze praktijk. Zo vindt u bijvoorbeeld dat u niet serieus bent genomen of heeft u de praktijk niet goed kunnen bereiken. Wij willen dat dan graag zo snel mogelijk weten, zodat wij dit met u kunnen bespreken en wij ervan kunnen leren.
.
U kunt uw klacht of opmerking indienen door zich rechtstreeks tot een van onze medewerkers te wenden of door gebruik te maken van ons online Klachtenformulier, klik HIER voor het formulier. Eén van onze medewerkers neemt uw klacht dan zo snel mogelijk in behandeling.
.

Lees meer...

Een van onze huisartsen of een andere medewerker kan u bellen als uw klacht niet helemaal duidelijk is. Daarna geven we telefonisch of via een afspraak een reactie op uw klacht. Wij streven ernaar om uw klacht uiterlijk binnen een maand in behandeling te nemen en af te ronden.
.
Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt is vertrouwelijk. Indien u uw klacht wilt voorleggen aan de klachtenfunctionaris kunt u dit doen via de website van SKGE.
Daarnaast is de klachtenfunctionaris telefonisch bereikbaar op 088-0229190.
.
Indien u er ook met bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg.
Het oordeel van deze geschilleninstantie is bindend. Meer informatie hierover kunt u vinden in de wachtkamer van onze praktijk of op de website www.skge.nl.

Klacht versturen

  Privacy

  Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk:
  .
  De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.
  .
  Huisartsenpraktijk
  In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

  Meer info…

   

  Translate »
  Call Now Button